Harstad og Lødingen kan få tilbud om allnorsk spill

Håndballsesongene fullføres ikke. Harstad og Lødingen ser ut til å få opprykk uten kvalifisering hvis forbundets prinsipper følges.
sport

Håndballforbundet skriver i en pressemelding det er drøftet og vedtatt konsekvensene for avslutning av sesongen 2019–20.

Direkte opprykk

Lag som etter beregning havner på kvalifiseringsplass for opprykk, gis tilbud om direkte opprykk. Dette omfatter lagene som blir nummer tre i 1. divisjon og avdelingsvinnerne i 2. divisjon. Det vil så langt som mulig også bli gjort gjeldende i det regionale kamptilbudet i seniorklassen, 3.-divisjon og lavere, men det kan forekomme ulike regionale vurderinger.

I så fall blir det tre lag på allnorsk nivå i regionen. Seniorlagene til Harstad, både for kvinner og menn, er avdelingsvinnere i 3.-divisjon. Det samme er Lødingens 3.-divisjonslag for enn. Alle disse skulle spille kvalifisering for opprykk i begynnelsen av mai, men denne er altså avlyst.

Vedtaket

Slik har håndballforbundet vedtatt tabellberegning og opp- og nedrykk:

De overordnede prinsippene som er vedtatt for seriespillet i eliteserien, 1.-divisjon og 2.-divisjon er:

  • Endelige tabeller gjøres opp etter prinsippet om antall poeng delt på antall kamper. Dette blir gjort som en konsekvens av flere tilfeller hvor det er ulikt antall spilte kamper innenfor hver enkelt serie.

  • I serier der opp- og nedrykk er avklart, blir dette gjennomført. Regional kvote for opprykk til 2. divisjon blir opprettholdt.
  • Lag som etter beregning havner på kvalifiseringsplass for opprykk, gis tilbud om direkte opprykk. Dette omfatter lagene som blir nummer tre i 1. divisjon og avdelingsvinnerne i 2. divisjon. Det vil medføre utvidelse av antall lag i noen av seriene kommende sesong. Dersom lag trekker seg eller avslår, vil ledige plasser ikke bli fylt opp med mindre det blir færre enn tolv lag.

  • Lag som etter beregning havner på nedrykksplass, men som ville hatt mulighet for å beholde plassen dersom sesongen ble ferdigspilt, får tilbud om å bli værende i samme divisjon.
  • NHF vil i den nærmeste tiden kontakte alle klubber som er i en av de tre foregående kategoriene. Etter avklaring med de involverte klubbene, vil endelig avdelingsoppsett for eliteserien, 1.-divisjon og 2.-divisjon for kommende sesong bli publisert på handball.no.

  • NHF utreder behovet for å utvide reservasjonsmuligheter og frister, og vil komme tilbake til dette.