Stiller ultimatum hvis han skal hjelpe HILs barn og ungdom

Karstein Pedersen er en av Harstads best utdannede og erfarne fotballtrenere. Han vil hjelpe HIL, men bare på visse vilkår.

ENGASJERT: Karstein Pedersen brenner for barn- og ungdomsfotball. - Jeg har allerede rekruttert over 100 barn til HIL i løpet av fem år, sier Pedersen. 

sport

Barn- og ungdomsavdelingen i klubben, HBU, kom med et rop om hjelp via tre innsendte forslag til mandagens årsmøte. Kim Jakobsen var en av forslagsstillerne.


Kravet: Halvparten av seniorene i HIL skal komme fra egne rekker

Ungdomsavdelingen i HIL ber årsmøtet vedta at majoriteten av HILs spillere på junior- og seniorlag skal være egenproduserte.

 

Han mener dagens ungdom mer eller mindre er blitt glemt. Sammen med Rune Tøllefsen har Jakobsen foreslått av 50 prosent av HILs seniorspillere i fremtiden skal være egenrekrutterte. Også halvparten av trenerne på a- og b-lag skal komme fra egne rekker. Tanken bak er ei økt bevisstgjøring på egne lag, samt å skape større eierskap til sluttproduktet. Det mener Jakobsen ikke er mulig når a-lagsspillerne kommer fra alle mulige steder og mangler tilhørighet.