Fjerner 1.-divisjonsmålet, men slakker ikke på kravene

HILs overhengende sportslige mål om 1.-divisjonsspill innen 2023 tas bort fra klubbens styringspyramide.

ENDRING: Avtroppende styreleder Trygve Bornø begrunnet hvorfor HILs sportslige mål skal endres etter en ny strategidebatt. - Vi slakker ikke på kravene, men må vise romslighet slik at våre unge spillere får en god utviklingsarena uten å bli skutt ned om vi ikke er i 1.-divisjon på et gitt tidspunkt, sier Bornø. 

sport

Målsettingen ble lagt fram på et medlemsmøte 10. desember 2017, og vedtatt på årsmøtet 25. februar i 2018.

Mandag kveld gjorde HILs høyeste organ, årsmøtet, en endring. 1.-divisjon innen 2023 ble erstattet av allnorsk nivå, uten nærmere definisjon av divisjonsstatus.