Klubb på fremmarsj vil ha med barn og unge i idretten:

Stans i rekruttering i mangel på halltid

Veksten i antall spillere er stor, men barn og ungdom kan ikke rekrutteres. Kommunen kan ikke hjelpe før nye anlegg bygges.

TILBAKE: Harstad har 22 aktive spillere - dobbelt så mange som ett år tidligere. Ti av disse markerte seg i Arctic Open. fra venstre: Kristian Espnes, Dawid Dominiak, Jørn Pedersen, Marte Ulriksen, Linda Wikeland, Mads Dalsegg og Mette Kruse. Ikke til stede da bildet ble tatt: Hans Jørgen Enoksen, Geir Dagsvold og Mads Knudsen. 

sport

I løpet av ett år har Harstad Badmintonklubb doblet antall spillere. Sist helg ble klubben premiert i forbindelse med Arctic Open fordi den har størst tilvekst av medlemmer.

Godt samhold og godt humør, samt sportslig fremgang siden forrige turnering, ble også trukket fram.