Lederkonferansens bønn til idrettsforbund og kommuner:

- Får ikke ned kostnadene alene. Idretten må ha hjelp

Astrid Strandbu lyttet og lovet å ta med innspillene til ledelsen i idrettsforbundet. Økonomi er en barriere for deltakelse også lokalt i idretten.

ENGASJERTE: Astrid Strandbus innledning førte til en engasjerende debatt om økonomi som en barriere for å drive idrett. Strandbu er professor ved Universitetet i Tromsø, styremedlem i Norges idrettsforbund og har flere lederverv i Tromsø IL. 

sport

Den to ganger kongepokalvinneren for Harstad Volleyballklubb og landslagsspilleren, er i dag professor for pedagogikk og lærerutdanning ved Universitetet i Tromsø, styremedlem i Norges idrettsforbund, nestleder i Tromsø IL og styreleder i TIL Fotball AS. Astrid Strandbu innledet til en debatt om økonomiske barrierer i idretten, som engasjerte fremmøtte på idrettsrådets lederkonferanse.

Sju av idrettslederne rakk opp hånden da Strandbu ville vite hvor mange av dem som har fått henvendelser fra klubbmedlemmer om lav betalingsevne. Så godt som samtlige satt med en hånd i været på spørsmål om de tror lav betalingsevne er et problem.