Skisseprosjekt på gang i kommunen

Idrettshallen, som kommer i sammenheng med etableringen av en ny videregående skole i Harstad, er i en tidlig planleggingsfase.

PROSjektklar: Park- og idrettsrådgiver Eli- Jeanette Olsen. Arkivfoto 

sport

Det kan park- og idrettsrådgiver, Eli-Jeanette Olsen, bekrefte.

– Kommunen har startet arbeidet med å utrede aktuelle alternativ for en tilpasset idrettshall. Det er et mål om å kunne legge fram skisseprosjekt og anbefaling av konsept til kommunestyret i løpet av første kvartal 2020, sier Olsen.