Idrettskretsen – 100 år i idrettens tjeneste

Meninger

100-åring: Knut Bjørklund har tatt for seg Troms idrettskrets historie gjennom kretsens 100 år som aktør for å tilrettelegge for idrettens ve og vel i fylket. Arkivfoto: Øyvind Askevold Kaarbø 

sport

Knut Bjørklund

Leder Troms idrettskrets