Kritisk ti l det planlagte hallanlegget:

– Blokkerer for idretten

Knut Bjørklund er ikke imponert over det neste planlagte idrettsanlegget i Harstad, og at det vil hindre nye idretter i å få oppfylt sine behov.

NEGATIV NEGATIV: Knut Bjørklund er ikke imponert. 

sport

Den frittalende idrettskretslederen er ikke fornøyd med det som er i ferd med å utspille seg på anleggsfronten i Harstad. Her ligger det nå i kortene at det nærmeste idrettsanlegget er en hall tilknyttet den videregående skolen, som er tiltenkt å ligge i Seljestadfjæra.

– Det som nå er i ferd med å skje har utad blitt karakterisert som «godt samarbeid», forklarer Bjørklund.