Hestespill kan bli flyttet til Norsk Tipping

I forbindelse med arbeidet med ny pengespillov, vil regjeringen vurdere om Norsk Rikstotos konsesjon skal videreføres eller om hestespillene bør overføres til Norsk Tipping når Norsk Rikstotos konsesjon utløper i 2021.

VEIVALG Enerettsmodellen må styrkes gjennom veivalget vi skal ta, sier Trine Skei Grande. 

sport

– Regjeringen vil føre en ansvarlig pengespillpolitikk for fremtiden. I forbindelse med det pågående arbeidet med en ny pengespillov er det naturlig å se på om en overføring av hestespillene til Norsk Tipping kan styrke enerettsmodellen, eller om vi bør videreføre dagens løsning. Dette blir et viktig veivalg for enerettsmodellen, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Vurderingen vil gjennomføres av Kulturdepartementet i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Vurderingen vil primært fokusere på hvordan hensynet til ansvarlige spill kan ivaretas på best mulig måte i fremtiden. De økonomiske og organisatoriske konsekvensene for selskapene vil også bli vurdert, samt hvordan interessene til hestesporten kan ivaretas.