Idrettsledere håper politikerne tenner på ideen:

Slik ser de for seg ei storstue for idretten på Seljestad

Isidretter, flerbrukshall med løpebaner og turn er prioritert sammen på topp i Idrettsbyen Harstad.

Mulighetsstudie for idrettsanlegg på tomta der Norsk Stål har tilholdssted. Illustrasjon: Norconsult 

sport

En mulighetsstudie er laget for å vise hvordan idrettene kan samles sentrumsnært og på et felles område.

Initiativ

Mulighetsstudien er utarbeidet av IK Hind med ressurser hos Norconsult i Harstad. Harstad Ishockeyklubb støtter en løsning der det etableres idrettshaller og ishall på tomta. Friidrettsklubben har i samarbeid med Norconsult tatt tak i innspillet fra mangeårig idrettsleder og ingeniør Knut Bjørklund. På årsmøtet i idrettsrådet i mars lanserte han, som privatperson, den kommunalt eide Norsk Stål-tomta på Seljestad som fremtidig storstue for idretten.