Vurderer Tjeldsund spektrum på SOIFs bane

Fellesnemnda for den nye storkommunen ser på muligheten for en flerbrukshall for fotball og friidrett.

HALLDRØM: Evenskjer kunstgress med vegger rundt og tak over til et nytt Tjeldsund spektrum. Et forprosjekt kan bli vedtatt torsdag. 

sport

Innstillingen for vedtak i fellesnemnda torsdag er å igangsette et forprosjekt for bygging av flerbrukshall på Evenskjer. Kostnadsrammen skal være inntil 200.000 kroner.

Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid mellom Tjeldsund 2020, Skånland kommune og Skånland OIF, samt idrettsrådet. Hvis fellesnemnda går inn for å igangsette arbeidet, forutsettes at rapport for prosjektet skal foreligge innen utgangen av oktober.