Rapport: Forsvaret har ikke behov for fotballhall

Forsvarsdepartementet har redegjort for sitt behov i forhold til planene om ny storhall på Nautå.

BEHOVSRAPPORT: En storhall, som storhallen på Bardufoss, er planlagt på Nautå. For Forsvarets del er det et langt større anlegg enn hva deres behov er på Evenes. Arkivfoto: Jan Erik Bergstad 

sport

Det går fram av Forsvarsdepartementets uttalelse i forhold til en eventuell involvering i etableringen av en ny storhall på Nautå i Evenes kommune.

Stor fotballhall for småkroner

– Endelig kan det komme en fotballhall i full størrelse. Og gjennom et spleiselag så kan regnestykket bli meget overkommelig.


«Forsvaret planlagt å bygge idrettsfasiliteter på Evenes flystasjon. Forsvaret stiller krav til fysisk helse for befal og mannskaper under gjennomføring av daglig styrkeproduksjon og operativ virksomhet. De planlagte idrettsfasilitetene skal dekke Forsvarets militære behov, og er derfor inndelt i flere spesialrom tilpasset og dimensjonert for de forskjellige treningsbehovene til Forsvarets avdelinger», skriver Forsvaret i sin uttalelse om storhall-planene.