Kort holdbarhetstid i denne jobben:

Fem oppsigelser på 12 år

Elisabeth Storvik Ingebrigtsen er den femte som går fra jobben som daglig leder i Totonor AS siden 2007.
sport

Mandag kveld ble det kjent, gjennom en kortfattet pressemelding fra travselskapet, at Storvik Ingebrigtsen «ønsker å se etter nye utfordringer». Det er ett år og åtte måneder siden hun tiltrådte.


Går til jobben med åpent sinn: Skal utvikle travsporten

Historien til forgjengerne lar hun ligge. Totonors nye daglige leder velger å se på mulighetene for utvikling av nordnorsk trav.

 

Verken den avtroppende daglige lederen eller styreleder Per Dag Hole i Totonor ønsker å gi kommentarer ut over pressemeldingen.