Skal fange opp barn og familier som trenger hjelp:

Her er de første guidene

Familier til 10 barn og unge har søkt om hjelp. Disse aktivitetsguidene skal få dem inn i idretten.

SJØSETTES: Inkluderingsprosjektet med aktivitetsguider sjøsettes denne uka av Harstad Idrettsråd. Gharzeddin Wadah, Magnus Ingebrigtsen og Heria Hasan Mohamad ser fram til å veilede barn og ungdom og deres familier. 

sport

Gharzeddin Wadah fra Syria og Heria Hasan Mohamad fra Eritrea er rekruttert og ansatt som aktivitetsguider av Harstad Idrettsråd i et prøveprosjekt ut året. De skal fungere som veiledere og være en støtte for barn og unge for å finne fram til idrettsaktiviteter, og samtidig være brubyggere mellom idrettslag og nye familier.

Starter umiddelbart

Idrettsrådet eier inkluderingsprosjektet, og samarbeider med Harstad kommune og NAV. Målet er at alle barn i familier med lav betalingsevne skal få tilbud om og hjelp til å delta i en idrettsaktivitet. I Harstad var det ved siste måling i 2016 registrert 360 barn innenfor målgruppen.