Vil prøve å berge Medkilas a-lag

To av klubbens æresmedlemmer tar initiativ for å se om Medkila kan berge 4.-divisjonslaget.

ÆRESMEDLEM: Dag Solberg er en av to initiativtakere til en prosess for å berge Medkilas a-lag for menn. 

sport

Allerede får jul blinket varsellampene i fotballklubben da både trener og spillere takket for seg. Siden den gang har enda flere forlatt, og ingen er gitt ansvar for å se om stumpene kan berges.

Hele familien har stått på for Medkila. Nå kan det være slutt

Forsvinner a-laget vil trolig ikke en eneste av personene i familien Reppen Pettersen engasjere seg i Medkila IL i år.


Æresmedlemmene Dag Solberg og Ronald Nilssen vil ikke sitte i ro og se at seniorlaget for menn går dukken uten at alt er prøvd. De har tatt initiativ, og fått godkjenning fra klubbledelsen, om å utrede mulighetene for å beholde 4.-divisjonslaget.