Olympiatoppens prosjekt i Harstad videreføres som lokalt spleiselag

– Ingen nedlegging - men en betydelig justering i prosjektets innhold.

TRENER: Torstein Svendsen har tro på at Olympiatoppens prosjekt «Det neste steget» skal videreføres. Det vil skje ved at idretten går sammen og spleiser på trenerressursene over nyttår. Foto: Ivar Hjelvik  Foto: Ivar Hjelvik

sport

Det er måten prosjektansvarlig Torstein Svendsen oppsummerer Olympiatoppens storsatsing «Neste steget» sine framtidsutsikter. Svendsen er engasjert av Olympiatoppen for å koordinere det lokale opplegget for prosjektet, som har involvert en rekke lokale idrettstalenter gjennom de tre årene som prosjektet har pågått.

– Prosjektet i Harstad består. Men det endrer også fokus, og dreier seg mot idrettens lokale trener. De skal skoleres gjennom Olympiatoppens opplegg, og skal så ta læringen med seg tilbake til sin prestasjonsgruppe i eget idrettslag, sier Svendsen.