Mener idrettsrådet er forbigått i saksbehandlingen av spillemiddelprioriteringer

Idrettsrådet undrer seg over at det ikke har vært en del av saksbehandlingen av Harstad kommunes søknad om spillemidler for 2019.

Styreleder: Hilde Lilleng ber igjen om at Harstad idrettsråd blir involvert av kommunen i behandling av idrettspolitiske saker.  Foto: øyvind askevold kaarbø

sport

Prioritering av spillmidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet skal behandles i de kommende ukene av Utvalg for oppvekst og kultur og kommunestyret med bakgrunn i prioritert handlingsprogram for både ordinære anlegg og nrmiljøanlegg.

I saksfremlegget kommer det fram at Harstad kommune søker Troms fylkeskommune om 14,7 muillioner kroner i spillemidler for søknadsåret 2019.