Politisk interesse for lokalidrettens framtid:

– Bør prioriteres høyt

– Idrettssaker bør stå høyt i kurs i hvert partiprogram inn imot neste års kommunevalg.

INTERESSERT: Helge Eriksen (H) var en engasjert møtedeltaker da Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv 2019-2030 var satt under lupen, og hvor idretten fikk komme med innspill. Foto: Ivar hJELVIK  Foto: Ivar Hjelvik

sport

Onsdag kveld hadde den samlede idrettsbevegelsen mulighet til å komme med sine innspill til Harstad kommune. Med park- og idrettsrådgiver Eli-jeanette Olsen som møteleder ba kommunen om innspill til kommunedelplanen for idrett- og friluftsliv. Den skal være styringsdokumentet som kommunen vil forholde seg til i perioden 2019-2030.

– Det er viktig at idretten benytter seg av muligheten til å gi sine innspill til kommunen. Dety bør alle som har glød og entusiasme knyttet opp imot den lokale idrettsbevegelsen bør benytte anledningen til å si sin mening, mener styreleder i Harstad Idrettsråd, Hilde Lilleng.