Treerfotball for de yngste og nierfotball fra 12-årsklassen

Nye spillformer for barnefotballen er vedtatt av Norges Fotballforbund.

TREERFOTBALL: Kamp mellom Medkila og Sørvikmark i treerfotball tidligere i høst, med foreldre som tilskuere rundt spillflata på 10 ganger 15 meter. I denne formen er aldri ballen ute av spill, og barna får flere berøringer og større mestringsfølelse enn i andre spillformer.  Foto: privat

sport

I stedet for ett år med treerfotball, femmerfotball i alderen 7-10 år, syver for de på 11 og 12 og ett år på nier, består endringen i hovedsak av at hver spillform gjøres obligatorisk i to år, med mulighet for at kretsene valgfritt kan tilby spillform med færre spillere til eldre årsklasser, skriver Norges Fotballforbund på sin nettside.

I årets sesong har ni fotballkretser vært med på å teste ut ny spillformspilot. Ingen av de fire nordligste kretsene har vært en del av testen.

Fra 2019 blir spillformene retningsgivende for hele landet.

– Forbundet mener disse spillformene vil bidra til å utvikle flere årsklasser bedre. Tilpassede spillformer i forhold til alder og modning er hovedgrunnene for dette, sier Bo Folke Gustavson, fagansvarlig aktivitetsutvikling i forbundet.

Harstad Tidende har tidligere skrevet at Hålogaland Fotballkrets vurderer å innføre treerfotball. Nå er det altså vedtatt sentralt. Flere klubber i Harstad har forsøkt spillformen eller har bestilt vant til å sette opp rundt baner.

En spørreundersøkelse har gitt tydelige signaler fra trenere, lagledere og dommere. Det er en bred enighet om at treerfotball for 6- og 7-årsklassen er riktig fordi den gir mye involvering og dermed god ferdighetsutvikling. Det var også en klar overvekt av positive tilbakemeldinger om nierfotball, og en utbredt enighet om at det er den mest optimale spillformen for 12- og 13-årsklassen.