Harstad Travpark på terminlisten for V75- omgang i 2019:

– Har tro på at det går bra

– Det skal gode grunner til å si nei til at vi ikke skal få tilbake V75- runden til neste år, sier daglig leder Elisabeth Storvik Ingebrigtsen i Totonor.

v75 i 2019: Grunn­lag som sports­lig kva­li­tet, nok hes­ter, ro i or­ga­ni­sa­sjo­nen og spil­le­mes­sig grunn­lag ble vekt­lagt som år­sa­ker til at det ikke ble V75- løp i Harstad Travpark i 2018. Dis­se kri­te­ri­e­ne me­ner ar­ran­gø­re­ne nå er til ste­de, og bør der­for bi­dra til at DNT og Rikstoto ved­tar å leg­ge V75- om­gang til Harstad i 2019. Foto: An­dre­as Isachsen  Foto: Andreas Isachsen

sport

Generalsekretær Svein Morten Buer i Det Norske Travselskap (DNT) har fått med seg tilbakemeldingene etter helgens V65 runde i Harstad Travpark.

Han er spesielt godt fornøyd med at antall hester som stilte til start er langt høyere enn under fjorårets V75- omgang.