Får støtte til feiringen av 100-årsjubileet

Kvæfjord IL har store planer for sitt jubileum i 2019. De ser nå ut til å være i boks.

Støtte: Mona Slåtto Olsen og Sparebank 1 har støttet Kvæfjord IL allianse med 60.000 kroner til markering av sitt jubileum.  Foto: Privat

sport

Det melder leder i Kvæfjord IL Allianse, Jan Meyer om. Etter å ha søkt om støtte hos lokalt næringsliv, kunne Sparebank 1 tildele idrettslaget 60.000 kroner i støtte før de går inn i jubileumsåret.

– Vi var avhengige av støtte om vi skulle klare å gjennomføre det som vi hadde ambisjoner om i jubileumsåret, sier Meyer.

Med penger på bok kan et ambisiøst opplegg om å markere idrettslaget for alvor sjøsettes.

– Vi har en plan for jubileumsåret som inneholder fem punkter, sier Meyer før han utdyper:

– Idrettslaget vil utvikle en jubileumslogo som skal følge oss i jubileumsåret knyttet til alle arrangementer. Så ønsker vi å samle historien om idrettslaget i en bok eller hefte, sier Meyer.

– Vi har også planer om flere arrangementer i jubileumsåret knyttet til idrettsarrangementer og utstillinger. Så har idrettslaget også et klart ønske om å invitere idrettsutøvere på høgt nivå nasjonalt til inspirasjon for barn ungdom. De ulike idrettene vil forsøke å gjennomføre treningssamlinger der utøvere kan inspirere og veilede.

– Til slutt ønsker viå invitere Norges Idrettsforbund, Troms og de ulike idrettskretsene som våre idretter er en del av til en stor fest i Kvæfjordhallen der kommunens administrative og politiske ledelse blir invitert.