Håper terskelen er senket for å melde om seksuell trakassering

Troms idrettskrets tror det finnes saker om uønsket adferd som aldri blir varslet om.

SI FRA: Organisasjonssjef Sylvi Ofstad anmoder om å si fra hver gang trakassering eller overgrep finner sted.  Foto: Øyvind Askevold Kaarbø

sport

Onsdag ble det sendt ut en e-post med tittelen «Nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep i idretten» til samtlige organisasjonsledd og idrettslag i Troms.

– Troms idrettskrets veileder flere idrettslag årlig i håndtering av slike saker. Likevel tror vi dessverre at det er saker i idretten som ikke blir meldt fra om og håndtert, skriver organisasjonssjef Sylvi Ofstad.

Idretten sendte ut en veileder onsdag for hvordan situasjoner skal håndteres. Det ble vedtatt retningslinjer av idrettsforbundet i 2000, som senere ble oppdatert i 2011. Idretten er med sin utbredelse et speilbilde på samfunnet for øvrig, både på godt og vondt. Det betyr at også i idretten skjer uønsket og ulovlig adferd, som for eksempel seksuell trakassering og overgrep.

– Vi håper nå at det skal bli en lavere terskel for å si ifra, skriver Ofstad.

– Norsk idrett har nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering. Det betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om «idrettsglede for alle».

Lag oppfordres til å kontakte kretsen ved behov for råd.