Se hvor mye din kommune får: 312 olje-millioner går til Harstad-regionen

Det er beregnet at Vesterålen og Lødingen får inntekter på 260 millioner kroner årlig, og sysselsetter 390 årsverk, som følge av olje- og gassvirksomhet.

Illustrasjonsfoto. 

pluss

Analysebyrået Menon har på vegne av NHOs Norsk olje- og gass beregnet inntektene til kommunene som følge av olje- og gassvirksomheten.

Rapporten fastslår at alle landets kommuner nyter godt av oljeeventyret. 42,7 milliarder kroner flommer årlig over kommunene.