Seks års fengsel for å ha bestilt drap på datterens kjæreste