Boliger står i fare for å bli tatt av vannmasser i Kvinesdal