Sjøforsvaret vil berge Helge Ingstad og vurdere da hva som skal gjøres videre