Nesten 10.000 færre minstepensjonister det siste året