Politiet: Undersøker ambulansekaprerens mulige fortid i høyreekstreme miljøer

foto