Russlands industriproduksjon falt med 6,6 prosent i april