Regjeringen rådes til å kutte 150 årsverk i Brønnøysundregistrene

foto