En til sykehus etter nestenkollisjon med elg i Telemark