E134 blir ny hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet