Nav nedjusterer antallet berørte i trygdeskandalen

foto