Oslo universitetssykehus: Tre virussmittede ansatte ved øyeavdelingen