Byrådet i Oslo gransker arbeidsmiljøet i Plan og bygg etter varsler om fryktkultur

foto