Strid om når ektemannen dumpet Janne Jemtland i Glomma