Britisk helsemyndighet: Ingen økt abortrisiko etter koronavaksinasjon