69 elever og 21 ansatte ved skolene i Trondheim registrert smittet etter massetesting

foto