LO-lederen håper regjeringen legger til rette for fortsatt aktivitet