Mattilsynet fant færre dyrevanskjøtsler i 2019

foto