Sterke reaksjoner på oljefondets investeringer

foto