Regjeringen tar grep for å sikre nok beskyttelsesutstyr

foto