Forsvarer i ambulansesaken sier siktede ikke ville skade noen

foto