Miljøvernforbundet mener stortingsmeldingen om konsesjonssystem for vindkraft må utsettes