FHI skal analysere dødsårsaker i Norge under virusutbruddet

foto