Biden høyner klimamål for å utfordre verden til å heve ambisjonsnivået