Kravet om å holde om én meter avstand gjeninnføres i hele landet, bekrefter regjeringen

foto