Russland undersøker ny respiratormodell etter dødsbranner

foto