EU-ja til brexitutsettelse utelukker nye forhandlinger

foto