Domstolen sa nei til ransakelse hos siktet samfunnstopp